संदर्भ म्हणजे मजकुराच्या शेवटी उल्लेखलेली स्त्रोताविषयीची माहिती जास्तीची माहिती. (ज्यामध्ये प्रकाशन वर्ष, लेखकाचे नाव, लेखाचे/पुस्तकाचे नाव, लेखाचे नाव, दिनांक, आंतरजालावरील दुवा इत्यादी माहितीचा ज्याने स्त्रोतामधील नक्की कोणता भाग मजकुराला पाठिंबा देतो याची माहिती दिली जाते अश्या माहितीचा समावेश होतो.)

Post a Comment