इतिहासाचे कालखंड किती व कोणते ?


इतिहासाचे एकूण तीन कालखंड आहेत.

प्राचीन कालखंड

मध्ययुगीन कालखंड

आधुनिक कालखंड

Post a Comment