स्पर्धा परीक्षा प्रश्नपत्रिका । स्पर्धा परीक्षा प्रश्न उत्तरे (Competitive exam questions answers)

 महाराष्ट्राचे राज्य वृक्ष म्हणून कोणता वृक्ष ओळखला जातो ?

महाराष्ट्रामध्ये क्षेत्रफळानुसार कोणता जिल्हा सर्वात मोठा आहे?

महाराष्ट्राचे राज्य फळ कोणते ? 

महाराष्ट्रातील सर्वात लांब नदी कोणती आहे ?

महाराष्ट्राचे राज्य फळ कोणते ?

महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात सर्वाधिक लोकसंख्या आहे?Post a Comment

Previous Post Next Post