अहमदनगर येथील शासकीय जमिनीवर खाणपट्टे मंजूर करणेसाठी व डीएसआर साठी पर्यावरण सल्लागाराची नेमणूक भरणे

मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागारांना जिल्हा कार्यालय, अहमदनगर द्वारे सूचित केले जाते की 2021-2022 चा अहवाल अहमदनगर जिल्हा शासनाला सादर केला जाईल. डीएसआर तयार करण्यासाठी खालील अटी आणि डीएसआरच्या मंजुरीच्या अटींच्या अधीन राहून ई-निविदा आमंत्रित केल्या जात आहेत. या अहवालातील सर्व अटी व शर्ती www.ahmednagar.gov.in आणि https वर उपलब्ध आहेत.

अधिक माहितीसाठी सूचना  वाचा

Post a Comment